Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 21/07/2024

 • 09 10 23 25 28 38

  Giá trị Jackpot: 24,380,999,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 24,380,999,000
  Giải nhất 40 10.000.000
  Giải nhì 1,419 300.000
  Giải ba 22,019 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 19/07/2024

 • 01 10 20 25 34 35

  Giá trị Jackpot: 22,544,117,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 22,544,117,000
  Giải nhất 21 10.000.000
  Giải nhì 1,236 300.000
  Giải ba 19,842 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 17/07/2024

 • 09 10 11 16 21 30

  Giá trị Jackpot: 20,516,749,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 20,516,749,500
  Giải nhất 29 10.000.000
  Giải nhì 1,335 300.000
  Giải ba 21,505 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 14/07/2024

 • 09 18 33 37 38 43

  Giá trị Jackpot: 18,676,058,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 18,676,058,500
  Giải nhất 32 10.000.000
  Giải nhì 1,230 300.000
  Giải ba 19,299 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 12/07/2024

 • 11 17 25 26 28 29

  Giá trị Jackpot: 17,018,319,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 17,018,319,000
  Giải nhất 24 10.000.000
  Giải nhì 985 300.000
  Giải ba 17,691 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 10/07/2024

 • 23 24 36 37 40 45

  Giá trị Jackpot: 15,294,625,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 15,294,625,500
  Giải nhất 22 10.000.000
  Giải nhì 833 300.000
  Giải ba 15,520 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 07/07/2024

 • 04 08 22 23 26 45

  Giá trị Jackpot: 13,539,605,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13,539,605,500
  Giải nhất 13 10.000.000
  Giải nhì 907 300.000
  Giải ba 15,988 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 05/07/2024

 • 04 23 33 38 40 44

  Giá trị Jackpot: 20,185,430,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 20,185,430,500
  Giải nhất 22 10.000.000
  Giải nhì 1,069 300.000
  Giải ba 17,530 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 03/07/2024

 • 11 18 24 34 38 43

  Giá trị Jackpot: 18,339,607,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 18,339,607,000
  Giải nhất 38 10.000.000
  Giải nhì 1,128 300.000
  Giải ba 18,265 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 30/06/2024

 • 05 23 25 28 30 43

  Giá trị Jackpot: 16,735,323,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 16,735,323,500
  Giải nhất 18 10.000.000
  Giải nhì 1,155 300.000
  Giải ba 18,174 30.000