Bảng đặc biệt năm - Thống kê giải đặc biệt theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Bảng đặc biệt Xổ Số miền Bắc năm 2024

Tháng Ngày
1/2024 2/2024 3/2024 4/2024 5/2024 6/2024 7/2024 8/2024 9/2024 10/2024 11/2024 12/2024
01
42932
87444
71961
19052
72031
12612
94818
02
10956
28174
77433
62909
27567
27070
77620
03
62495
33389
17632
67364
64857
35024
38889
04
10240
13300
58535
69389
90869
86127
35313
05
38267
69876
87122
72666
80183
97856
49735
06
72794
91267
32939
00312
87661
66688
30003
07
69618
67384
03047
93374
12317
04651
04973
08
91089
85852
71307
30147
56095
63333
40957
09
48877
97041
16510
60325
29226
09466
10
73732
98352
14138
78736
44465
81994
11
28285
68333
69356
98076
17409
91323
12
13113
00212
12073
54105
86255
92619
13
68586
39100
91753
90649
84396
29826
83060
14
91138
17670
69169
71396
16880
80287
81707
15
63261
48331
12334
99369
06926
40369
43030
16
95539
34864
05667
96850
61034
17597
17
76553
58294
39399
90289
51468
00002
18
54998
39903
78723
62904
91322
74990
19
14609
75801
15636
26592
14478
37567
20
70964
57406
35144
29379
05966
81439
21
45819
99937
81866
19980
55200
14296
22
36910
82488
95371
15525
39397
24362
23
87441
16053
59882
12681
13182
28501
24
61661
57333
88274
69952
70098
50550
25
77375
15545
16342
36594
09743
60082
26
20347
27234
59619
57620
53398
04232
27
61579
36209
20645
25842
72578
51599
28
68274
77645
49879
37696
47490
71368
29
75346
39648
37869
15877
60031
78049
30
08524
62135
44624
98932
44529
31
47666
36909
06102
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê XSMB theo năm tổng hợp thông tin về các giải đặc biệt đã về trong năm này, năm trước (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015,....)

- Cột 1: Ngày về trong tháng được sắp xếp từ mùng 1 đến 31.

- Cột ngang: 12 tháng trong năm được sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.

- Các cột giữa: kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày gần đây nhất có kỳ quay số.

Cách xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm

Bước 1: Chọn năm mà bạn muốn xem, hiện nay, trang cung cấp thống kê giải đặc biệt từ năm 2002 đến nay, người chơi có thể chọn các năm cũ, hoặc xem các năm gần đây như 2017, 2018, 2019, 2020..

Bước 2: Nhấn vào mục ‘Xem kết quả

Lợi ích của xem bảng thống kê giải đặc biệt trong 1 năm:

- Theo dõi quy luật về giải đặc biệt trong mỗi ngày trong của các tháng liên tiếp theo năm.

- Xem nhanh kết quả 2 số cuối GĐB đã về của tuần tương ứng mỗi tháng trong năm đó.

- Theo dõi các dấu hiệu về từ giải đặc biệt để dự đoán 2 số cuối sẽ về trong các kỳ tiếp theo.

Thống kê KQXSMB theo năm được hệ thống máy tính của chúng tôi cập nhật liên tục khi có kết quả, đảm bảo sự chính xác nhất cho bạn tham khảo.

Lấy kết quả xổ số mới nhất hàng ngày, truy cập: XS 3 miền